Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Yên Bái

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 33 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Yên Bái. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Lục Yên 3 địa điểm, Huyện Mù Cang Chải 1 địa điểm, Huyện Trạm Tấu 1 địa điểm, Huyện Trấn Yên 3 địa điểm, Huyện Văn Chấn 5 địa điểm, Huyện Văn Yên 3 địa điểm, Huyện Yên Bình 4 địa điểm, Thành Phố Yên Bái 12 địa điểm, Thị Xã Nghĩa Lộ 1 địa điểm,...