Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Vĩnh Phúc

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 25 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Vĩnh Phúc. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Tam Đảo 1 địa điểm, Huyện Bình Xuyên 4 địa điểm, Huyện Lập Thạch 4 địa điểm, Huyện Tam Dương 2 địa điểm, Huyện Vĩnh Tường 4 địa điểm, Huyện Yên Lạc 4 địa điểm, Thị Xã Phúc Yên 6 địa điểm,...