Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Vĩnh Long

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 37 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bình Minh 5 địa điểm, Huyện Vũng Liêm 6 địa điểm, Huyện Bình Tân 1 địa điểm, Huyện Long Hồ 6 địa điểm, Huyện Mang Thít 5 địa điểm, Huyện Tam Bình 5 địa điểm, Huyện Trà Ôn 4 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 5 địa điểm,...