Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Trà Vinh

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Càng Long 3 địa điểm, Huyện Cầu Kè 2 địa điểm, Huyện Cầu Ngang 3 địa điểm, Huyện Châu Thành 2 địa điểm, Huyện Duyên Hải 2 địa điểm, Huyện Tiểu Cần 2 địa điểm, Huyện Trà Cú 3 địa điểm, Thành Phố Trà Vinh 5 địa điểm,...