Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 27 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Phong Điền 3 địa điểm, Huyện A Lưới 1 địa điểm, Huyện Nam Đông 1 địa điểm, Huyện Phú Lộc 4 địa điểm, Huyện Phú Vang 3 địa điểm, Huyện Quảng Điền 2 địa điểm, Thị Xã Hương Thủy 4 địa điểm, Thị Xã Hương Trà 2 địa điểm, Thành Phố Huế 7 địa điểm,...