Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thái Nguyên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 30 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Phú Bình 3 địa điểm, Huyện Phổ Yên 3 địa điểm, Huyện Phú Lương 3 địa điểm, Huyện Đại Từ 5 địa điểm, Huyện Định Hóa 3 địa điểm, Huyện Đồng Hỷ 2 địa điểm, Thành Phố Thái Nguyên 11 địa điểm,...