Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thái Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 42 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Thái Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Tiền Hải 8 địa điểm, Huyện Hưng Hà 4 địa điểm, Huyện Kiến Xương 4 địa điểm, Huyện Quỳnh Phụ 4 địa điểm, Huyện Thái Thụy 4 địa điểm, Huyện Vũ Thư 5 địa điểm, Huyện Đông Hưng 4 địa điểm, Thành Phố Thái Bình 9 địa điểm,...