Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Tây Ninh

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Tây Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bến Cầu 1 địa điểm, Huyện Châu Thành 4 địa điểm, Huyện Dương Minh Châu 2 địa điểm, Huyện Gò Dầu 2 địa điểm, Huyện Hòa Thành 1 địa điểm, Huyện Tân Biên 1 địa điểm, Huyện Tân Châu 2 địa điểm, Huyện Trảng Bàng 5 địa điểm, Thành Phố Tây Ninh 4 địa điểm,...