Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Sơn La

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 21 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Sơn La. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bắc Yên 1 địa điểm, Huyện Mai Sơn 3 địa điểm, Huyện Mộc Châu 2 địa điểm, Huyện Mường La 1 địa điểm, Huyện Phù Yên 2 địa điểm, Huyện Quỳnh Nhai 1 địa điểm, Huyện Sông Mã 2 địa điểm, Huyện Thuận Châu 2 địa điểm, Huyện Yên Châu 1 địa điểm, Thành Phố Sơn La 6 địa điểm,...