Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Sóc Trăng

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 20 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Mỹ Tú 2 địa điểm, Huyện Châu Thành 2 địa điểm, Huyện Cù Lao Dung 1 địa điểm, Huyện Kế Sách 1 địa điểm, Huyện Long Phú 3 địa điểm, Huyện Mỹ Xuyên 3 địa điểm, Huyện Ngã Năm 1 địa điểm, Huyện Thạnh Trị 1 địa điểm, Thành Phố Sóc Trăng 5 địa điểm, Thị Xã Vĩnh Châu 1 địa điểm,...