Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quảng Trị

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 21 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Quảng Trị. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cam Lộ 1 địa điểm, Huyện Gio Linh 3 địa điểm, Huyện Hải Lăng 1 địa điểm, Huyện Hướng Hoá 2 địa điểm, Huyện Triệu Phong 2 địa điểm, Huyện Vĩnh Linh 4 địa điểm, Huyện Đakrông 1 địa điểm, Thành Phố Đông Hà 5 địa điểm, Thị Xã Quảng Trị 2 địa điểm,...