Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Quảng Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 24 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Quảng Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bố Trạch 4 địa điểm, Huyện Lệ Thủy 4 địa điểm, Huyện Minh Hóa 1 địa điểm, Huyện Quảng Ninh 3 địa điểm, Huyện Quảng Trạch 4 địa điểm, Huyện Tuyên Hóa 2 địa điểm, Thành Phố Đồng Hới 6 địa điểm,...