Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Phú Yên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 20 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Phú Yên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Phú Hoà 1 địa điểm, Huyện Sơn Hoà 2 địa điểm, Huyện Sông Hinh 1 địa điểm, Huyện Tây Hòa 2 địa điểm, Huyện Tuy An 3 địa điểm, Huyện Đông Hòa 1 địa điểm, Huyện Đồng Xuân 3 địa điểm, Thành Phố Tuy Hòa 5 địa điểm, Thị Xã Sông Cầu 2 địa điểm,...