Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Phú Thọ

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 52 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 13 quận huyện của Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cẩm Khê 3 địa điểm, Huyện Hạ Hòa 5 địa điểm, Huyện Lâm Thao 6 địa điểm, Huyện Phù Ninh 6 địa điểm, Huyện Tam Nông 3 địa điểm, Huyện Thanh Ba 5 địa điểm, Huyện Thanh Sơn 6 địa điểm, Huyện Thanh Thủy 3 địa điểm, Huyện Yên Lập 3 địa điểm, Huyện Đoan Hùng 3 địa điểm, Thành Phố Việt Trì 6 địa điểm, Thị Xã Phú Thọ 3 địa điểm,...