Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Ninh Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 33 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Ninh Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Gia Viễn 3 địa điểm, Huyện Hoa Lư 3 địa điểm, Huyện Kim Sơn 3 địa điểm, Huyện Nho Quan 3 địa điểm, Huyện Yên Khánh 5 địa điểm, Huyện Yên Mô 3 địa điểm, Thành Phố Ninh Bình 9 địa điểm, Thị Xã Tam Điệp 4 địa điểm,...