Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Nghệ An

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 68 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 21 quận huyện của Nghệ An. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Anh Sơn 5 địa điểm, Huyện Con Cuông 1 địa điểm, Huyện Diễn Châu 4 địa điểm, Huyện Hưng Nguyên 3 địa điểm, Huyện Kỳ Sơn 1 địa điểm, Huyện Nam Đàn 4 địa điểm, Huyện Nghi Lộc 6 địa điểm, Huyện Nghĩa Đàn 4 địa điểm, Huyện Quế Phong 1 địa điểm, Huyện Quỳ Châu 1 địa điểm, Huyện Quỳ Hợp 2 địa điểm, Huyện Quỳnh Lưu 5 địa điểm, Huyện Tân Kỳ 4 địa điểm, Huyện Thanh Chương 5 địa điểm, Huyện Tương Dương 1 địa điểm, Huyện Yên Thành 4 địa điểm, Huyện Đô Lương 5 địa điểm, Thành Phố Vinh 9 địa điểm, Thị Xã Cửa Lò 3 địa điểm,...