Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Nam Định

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 49 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Nam Định. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Nam Trực 4 địa điểm, Huyện Vụ Bản 4 địa điểm, Huyện Giao Thủy 4 địa điểm, Huyện Hải Hậu 6 địa điểm, Huyện Mỹ Lộc 1 địa điểm, Huyện Nghĩa Hưng 3 địa điểm, Huyện Trực Ninh 5 địa điểm, Huyện Xuân Trường 4 địa điểm, Huyện Ý Yên 4 địa điểm, Thành Phố Nam Định 14 địa điểm,...