Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Lào Cai

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 22 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Lào Cai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bắc Hà 2 địa điểm, Huyện Bảo Thắng 3 địa điểm, Huyện Bảo Yên 2 địa điểm, Huyện Bát Xát 1 địa điểm, Huyện Mường Khương 2 địa điểm, Huyện Sa Pa 1 địa điểm, Huyện Si Ma Cai 1 địa điểm, Huyện Văn Bàn 2 địa điểm, Thành Phố Lào Cai 8 địa điểm,...