Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Lai Châu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 13 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Lai Châu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Mường Tè 1 địa điểm, Huyện Phong Thổ 3 địa điểm, Huyện Sìn Hồ 1 địa điểm, Huyện Tam Đường 1 địa điểm, Huyện Than Uyên 3 địa điểm, Thị Xã Lai Châu 4 địa điểm,...

Chi nhánh Agribank tại quận/huyện của Lai Châu