Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Kiên Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 30 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 15 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Giồng Riềng 2 địa điểm, Huyện Gò Quao 1 địa điểm, Huyện An Biên 1 địa điểm, Huyện An Minh 1 địa điểm, Huyện Châu Thành 4 địa điểm, Huyện Hòn Đất 3 địa điểm, Huyện Kiên Hải 1 địa điểm, Huyện Kiên Lương 2 địa điểm, Huyện Phú Quốc 3 địa điểm, Huyện Tân Hiệp 3 địa điểm, Huyện U Minhthượng 1 địa điểm, Huyện Vĩnh Thuận 1 địa điểm, Thành Phố Rạch Giá 5 địa điểm, Thị Xã Hà Tiên 2 địa điểm,...