Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Khánh Hòa

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 29 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Khánh Sơn 1 địa điểm, Huyện Cam Lâm 2 địa điểm, Huyện Diên Khánh 5 địa điểm, Huyện Khánh Vĩnh 1 địa điểm, Huyện Ninh Hòa 6 địa điểm, Huyện Vạn Ninh 3 địa điểm, Thành Phố Cam Ranh 4 địa điểm, Thành Phố Nha Trang 7 địa điểm,...