Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Hưng Yên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 29 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Hưng Yên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Phù Cừ 2 địa điểm, Huyện Ân Thi 3 địa điểm, Huyện Khoái Châu 4 địa điểm, Huyện Kim Động 3 địa điểm, Huyện Mỹ Hào 3 địa điểm, Huyện Tiên Lữ 4 địa điểm, Huyện Văn Giang 2 địa điểm, Huyện Văn Lâm 2 địa điểm, Huyện Yên Mỹ 2 địa điểm, Thành Phố Hưng Yên 4 địa điểm,...