Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Hòa Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 28 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cao Phong 1 địa điểm, Huyện Kim Bôi 5 địa điểm, Huyện Kỳ Sơn 1 địa điểm, Huyện Lạc Sơn 3 địa điểm, Huyện Lạc Thuỷ 1 địa điểm, Huyện Lương Sơn 3 địa điểm, Huyện Mai Châu 2 địa điểm, Huyện Tân Lạc 2 địa điểm, Huyện Yên Thuỷ 2 địa điểm, Huyện Đà Bắc 1 địa điểm, Thành Phố Hòa Bình 7 địa điểm,...