Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Hậu Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Hậu Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Châu Thành A 2 địa điểm, Huyện Long Mỹ 1 địa điểm, Huyện Phụng Hiệp 3 địa điểm, Huyện Vị Thủy 1 địa điểm, Thành Phố Vị Thanh 3 địa điểm, Thị Xã Ngã Bảy 1 địa điểm,...

Chi nhánh Agribank tại quận/huyện của Hậu Giang