Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Hải Dương

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 38 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bình Giang 4 địa điểm, Huyện Gia Lộc 1 địa điểm, Huyện Cẩm Giàng 4 địa điểm, Huyện Kim Thành 2 địa điểm, Huyện Kinh Môn 2 địa điểm, Huyện Nam Sách 2 địa điểm, Huyện Ninh Giang 3 địa điểm, Huyện Thanh Hà 3 địa điểm, Huyện Thanh Miện 3 địa điểm, Huyện Tứ Kỳ 3 địa điểm, Thành Phố Hải Dương 7 địa điểm, Thị Xã Chí Linh 4 địa điểm,...