Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Hà Tĩnh

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 39 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Hà Tĩnh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cẩm Xuyên 4 địa điểm, Huyện Vũ Quang 1 địa điểm, Huyện Can Lộc 3 địa điểm, Huyện Hương Khê 3 địa điểm, Huyện Hương Sơn 4 địa điểm, Huyện Kỳ Anh 4 địa điểm, Huyện Lộc Hà 2 địa điểm, Huyện Nghi Xuân 3 địa điểm, Huyện Thạch Hà 4 địa điểm, Huyện Đức Thọ 3 địa điểm, Thành Phố Hà Tĩnh 7 địa điểm, Thị Xã Hồng Lĩnh 1 địa điểm,...