Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Hà Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 19 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Hà Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bắc Mê 1 địa điểm, Huyện Bắc Quang 5 địa điểm, Huyện Hoàng Su Phì 1 địa điểm, Huyện Mèo Vạc 1 địa điểm, Huyện Quản Bạ 1 địa điểm, Huyện Quang Bình 1 địa điểm, Huyện Vị Xuyên 3 địa điểm, Huyện Xín Mần 1 địa điểm, Huyện Yên Minh 1 địa điểm, Huyện Đồng Văn 1 địa điểm, Thành Phố Hà Giang 3 địa điểm,...