Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Gia Lai

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 33 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 17 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Chư Păh 2 địa điểm, Huyện Chư Prông 2 địa điểm, Huyện Chư Sê 2 địa điểm, Huyện Ia Grai 2 địa điểm, Huyện Ia Pa 1 địa điểm, Huyện Kbang 2 địa điểm, Huyện Kông Chro 1 địa điểm, Huyện Krông Pa 2 địa điểm, Huyện Đak Pơ 1 địa điểm, Huyện Đắk Đoa 1 địa điểm, Huyện Đức Cơ 1 địa điểm, Thành Phố Pleiku 13 địa điểm, Thị Xã An Khê 1 địa điểm, Thị Xã Ayun Pa 2 địa điểm,...