Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Đồng Tháp

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 21 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Đồng Tháp. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Hồng Ngự 1 địa điểm, Huyện Cao Lãnh 2 địa điểm, Huyện Châu Thành 1 địa điểm, Huyện Lai Vung 2 địa điểm, Huyện Lấp Vò 2 địa điểm, Huyện Tam Nông 2 địa điểm, Huyện Tân Hồng 1 địa điểm, Huyện Thanh Bình 1 địa điểm, Huyện Tháp Mười 2 địa điểm, Thành Phố Cao Lãnh 3 địa điểm, Thị Xã Sa Đéc 2 địa điểm, Huyện Hồng Ngự 2 địa điểm,...