Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Điện Biên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 18 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Điện Biên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Điện Biên 2 địa điểm, Huyện Mường Ảng 1 địa điểm, Huyện Mường Chà 1 địa điểm, Huyện Mường Nhé 1 địa điểm, Huyện Tủa Chùa 1 địa điểm, Huyện Tuần Giáo 2 địa điểm, Huyện Điện Biên Đông 1 địa điểm, Thành Phố Điện Biên 8 địa điểm, Thị Xã Mường Lay 1 địa điểm,...