Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Cần Thơ

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 18 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cờ Đỏ 1 địa điểm, Huyện Phong Điền 2 địa điểm, Huyện Thới Lai 1 địa điểm, Huyện Vĩnh Thạnh 2 địa điểm, Quận Bình Thủy 1 địa điểm, Quận Cái Răng 2 địa điểm, Quận Ninh Kiều 4 địa điểm, Quận Ô Môn 2 địa điểm, Quận Thốt Nốt 3 địa điểm,...