Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Bình Phước

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 24 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Bình Phước. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bình Long 4 địa điểm, Huyện Bù Gia Mập 1 địa điểm, Huyện Bù Đăng 4 địa điểm, Huyện Bù Đốp 2 địa điểm, Huyện Chơn Thành 2 địa điểm, Huyện Lộc Ninh 3 địa điểm, Huyện Đồng Phú 2 địa điểm, Thị Xã Phước Long 3 địa điểm, Thị Xã Đồng Xoài 3 địa điểm,...