Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Bến Tre

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 29 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Bến Tre. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Ba Tri 3 địa điểm, Huyện Bình Đại 3 địa điểm, Huyện Châu Thành 5 địa điểm, Huyện Chợ Lách 3 địa điểm, Huyện Giồng Trôm 4 địa điểm, Huyện Mỏ Cày 4 địa điểm, Huyện Thạnh Phú 1 địa điểm, Thành Phố Bến Tre 6 địa điểm,...