Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Bắc Ninh

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 29 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Thuận Thành 3 địa điểm, Huyện Gia Bình 3 địa điểm, Huyện Lương Tài 2 địa điểm, Huyện Quế Võ 3 địa điểm, Huyện Tiên Du 5 địa điểm, Huyện Yên Phong 2 địa điểm, Thành Phố Bắc Ninh 7 địa điểm, Thị Xã Từ Sơn 4 địa điểm,...