Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Bạc Liêu

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Giá Rai 3 địa điểm, Huyện Hồng Dân 2 địa điểm, Huyện Phước Long 1 địa điểm, Huyện Vĩnh Lợi 2 địa điểm, Huyện Đông Hải 3 địa điểm, Thành Phố Bạc Liêu 4 địa điểm,...

Chi nhánh Agribank tại quận/huyện của Bạc Liêu