Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Bắc Kạn

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 16 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bạch Thông 1 địa điểm, Huyện Ba Bể 1 địa điểm, Huyện Chợ Mới 2 địa điểm, Huyện Chợ Đồn 2 địa điểm, Huyện Na Rì 2 địa điểm, Huyện Ngân Sơn 2 địa điểm, Huyện Pác Nặm 1 địa điểm, Thị Xã Bắc Kạn 5 địa điểm,...