Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Bắc Giang

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 49 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Lạng Giang 4 địa điểm, Huyện Lục Ngạn 6 địa điểm, Huyện Yên Dũng 4 địa điểm, Huyện Hiệp Hoà 4 địa điểm, Huyện Lục Nam 4 địa điểm, Huyện Sơn Động 3 địa điểm, Huyện Tân Yên 4 địa điểm, Huyện Việt Yên 4 địa điểm, Huyện Yên Thế 3 địa điểm, Thành Phố Bắc Giang 13 địa điểm,...