Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Phúc Yên.