Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Lạc.