Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thị Xã Hương Trà Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hương Trà.