Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thị Xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hương Thủy.