Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.