Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Quảng Điền Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quảng Điền.