Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.