Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Phú Bình Thái Nguyên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Bình.