Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Đại Từ Thái Nguyên

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đại Từ.