Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành Phố Thái Bình Thái Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Bình.