Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Vũ Thư Thái Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vũ Thư.