Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Tiền Hải Thái Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiền Hải.