Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tại Huyện Quỳnh Phụ Thái Bình

Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quỳnh Phụ.